Konvertovanje iz pdf u word

Na primer, Word omogućava automatsku konverziju PDF formata u Word. Tu su još i neki onlajn alati, kao što je Zamzar, Cometdocs, Online-Convert, Docspal i slično. A danas ćemo vam predstaviti jedan program koji može da se instalira na računaru i odlično i brzo prebacuje PDF u Word, čak i . Otvorite dokument (pomoću Microsoft Word, WordPad, NotePad ili bilo kog drugog softvera), izaberite Print, a zatim doPDF. On će vas pitati gde želite da snimite PDF fajl, i kada završi, PDF fajl će se automatski otvoriti u vašem standardnom programu za čitanje PDF fajlova. U ovom vodiču naučite kako besplatno pretvoriti dokument PDF u Word, i to bez instalacije dodatnih programa. Sve što vam je potrebno od alata su pristup Internetu .

Konvertovanje iz pdf u word

Online PDF konvertor omogućava besplatno pretvaranje PDF dokumenata u druge formate (Microsoft Word, HTML, slika, tekst).Moguće je i obrnuto, konvertovanje iz raznih formata (doc, docx, xls, ppt) u jotia.infovo: Izaberite vrstu konverzije (PDF u doc, txt, jpg, html ili konvertovanje ovih dokumenata u PDF); Kliknite dugme "Select files" i pronađite dokument na vašem računaru. U svakom slučaju su značajno manje od metode copy/paste iz PDF dokumenta u Word. Na prozoru obaveštenja koji se pojavi, kliknite na dugme OK kako biste imali pregled fajla u Word-u Kada se otvori PDF u Word-u, pojaviće se u Read Only / Protected modu(tj. modu za pregled bez izmene). Konvertovanje Word dokumenata u PDF dokumente. Obrnut proces, konvertovanje Word fajlova u PDF dokumente je sasvim jednostavan i naravno besplatan (ako pretpostavimo da imate instaliran Microsoft Word). Nakon što jotia.info document, izaberemo File > Save and Send > Create PDF/XPS Document > Create PDF/XPS ili jednostavno Save As pa.

see the video Konvertovanje iz pdf u word

Word u Pdf pretvorba, time: 4:17
Tags: Simple minds sons and fascination adobe, Sofi marinova edinstven moi games, Lms test lab 10b,Script update data dengan php, Steve spacek space shift

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *