Broj je djeljiv sa 3 ako je

-prirodni broj je djeljiv s 3 ako je zbroj znamenaka djeljiv s Djeljivost s 9 -prirodni broj je djeljiv s 9 ako je zbroj njegovih znamenaka djeljiv s Djeljivost s 6 -prirodni broj je djeljiv s 6 ako mu je posljednja znamenka 0, 2, 4, 6 ili 8 a ako mu je zbroj njegovih znamenaka djeljiv s 3. Gore. Djeljivost s 2,3,5,9 i Brojevi 10,,,, zovu se dekadske jedinice Prirodni broj djeljiv je s dekdaskom jedinicom ako završava s najmanje onoliko 0 koliko ih ima dekadska jedinica.. Prirodni broj djeljiv je s 2 ako mu je posljednja znamenka djeljiva s Prirodni broj djeljiv je s 3 ako je zbroj vrijednosti njegovih znamenaka djeljiv s 3. Broj je djeljiv sa 3, 9, 27, ako mu je zbir brojki djeljiv datim brojem. Broj je djeljiv sa 11, ako mu je naizmjenična razlika i zbir brojki s lijeva na desno djeljiva sa 11 ili jednak 0. Primjer: broj je djeljiv sa 11 jer vrijedi 4 - 0 + 6 - 7 + 8 =11 Djeljivost prirodnih brojeva.

Broj je djeljiv sa 3 ako je

Broj je djeljiv brojem 2 ako mu je znamenka jedinica parna znamenka (0,2,4,6 ili 8). Pravilo o djeljivosti s 3: Broj je djeljiv brojem 3 ako mu je zbroj znamenaka djeljiv s 3. Pravilo o djeljivosti s 9: Broj je djeljiv brojem 9 ako mu je zbroj znamenaka djeljiv s 9. Prosti i složeni brojevi. Broj je djeljiv s 6 ako je djeljiv i s 2 i s 3. 7 Broj je djeljiv sa 7 ako mu je razlika zbroja skupina od tri znamenke na neparnim mjestima odnosno na parnim mjestima, idući s lijeva na desno, djeljiva sa 7. Broj je djeljiv sa 7 ako je razlika između broja desetica i dvostruke znamenke jedinica toga broja djeljiva sa 7. 8 Broj je djeljiv s 8. Broj je djeljiv sa 8 ako je trocifreni broj koji čine 3 posljednje cifre tog broja djeljiv sa 8. jer je.

see the video Broj je djeljiv sa 3 ako je

Pletenje - Mrezasti ili bod čipke - Knitting tutorial - Easy Lace Stitch, time: 4:58
Tags: Arma 3 mods not ing, Install and windows 8, Our band could be your life epub,New species porifera pdf, Rupesh kumar name ringtone s

Comments 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *